هاست دانلود (مخصوص دانلود فایل)

هاست دانلود مخصوص دانلود فایل و استفاده بعنوان Server دانلود جهت راه اندازی File Server

هاست دانلود ۵ گیگابایت

   ۵ گیگابایت فضای ذخیره سازی
   ۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   نامحدود اکانت FTP
   دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان
   دارای کنترل پنل cPanel (آخرین ورژن)
   وب سرور قدرتمند Litespeed
   مجهز به سیستم عامل قدرتمند Cloud Linux بهمراه سیستم امنیتی CageFS
   مجهز به فایروال قدرتمند CSF
   مجهز به آنتی شلر قدرتمند CXS
   مجهز به آنتی ویروس قدرتمند Imunify 360
   ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک های آینه‌ای (Mirror شده) RAID جهت افزایش سرعت و امنیت اطلاعات ذخیره شده
 • سفارش سرویس
 • 33,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 99,000 94,050 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  31,350 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 198,000 178,200 تومان شش ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  29,700 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 396,000 316,800 تومان یکساله
  ۲۰٪تخفیف

  26,400 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 792,000 594,000 تومان دو ساله
  ۲۵٪تخفیف

  24,750 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,188,000 831,600 تومان سه ساله
  ۳۰٪تخفیف

  23,100 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست دانلود ۱۰ گیگابایت

   ۱۰ گیگابایت فضای ذخیره سازی
   ۲۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   نامحدود اکانت FTP
   دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان
   دارای کنترل پنل cPanel (آخرین ورژن)
   وب سرور قدرتمند Litespeed
   مجهز به سیستم عامل قدرتمند Cloud Linux بهمراه سیستم امنیتی CageFS
   مجهز به فایروال قدرتمند CSF
   مجهز به آنتی شلر قدرتمند CXS
   مجهز به آنتی ویروس قدرتمند Imunify 360
   ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک های آینه‌ای (Mirror شده) RAID جهت افزایش سرعت و امنیت اطلاعات ذخیره شده
 • سفارش سرویس
 • 55,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 165,000 156,750 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  52,250 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 330,000 297,000 تومان شش ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  49,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 660,000 528,000 تومان یکساله
  ۲۰٪تخفیف

  44,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,320,000 990,000 تومان دو ساله
  ۲۵٪تخفیف

  41,250 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,980,000 1,386,000 تومان سه ساله
  ۳۰٪تخفیف

  38,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست دانلود ۲۰ گیگابایت

   ۲۰ گیگابایت فضای ذخیره سازی
   ۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   نامحدود اکانت FTP
   دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان
   دارای کنترل پنل cPanel (آخرین ورژن)
   وب سرور قدرتمند Litespeed
   مجهز به سیستم عامل قدرتمند Cloud Linux بهمراه سیستم امنیتی CageFS
   مجهز به فایروال قدرتمند CSF
   مجهز به آنتی شلر قدرتمند CXS
   مجهز به آنتی ویروس قدرتمند Imunify 360
   ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک های آینه‌ای (Mirror شده) RAID جهت افزایش سرعت و امنیت اطلاعات ذخیره شده
 • سفارش سرویس
 • 95,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 285,000 270,750 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  90,250 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 570,000 513,000 تومان شش ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  85,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,140,000 912,000 تومان یکساله
  ۲۰٪تخفیف

  76,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 2,280,000 1,710,000 تومان دو ساله
  ۲۵٪تخفیف

  71,250 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 3,420,000 2,394,000 تومان سه ساله
  ۳۰٪تخفیف

  66,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست دانلود ۵۰ گیگابایت

   ۵۰ گیگابایت فضای ذخیره سازی
   ۱ ترابایت ترافیک ماهیانه
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   نامحدود اکانت FTP
   دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان
   دارای کنترل پنل cPanel (آخرین ورژن)
   وب سرور قدرتمند Litespeed
   مجهز به سیستم عامل قدرتمند Cloud Linux بهمراه سیستم امنیتی CageFS
   مجهز به فایروال قدرتمند CSF
   مجهز به آنتی شلر قدرتمند CXS
   مجهز به آنتی ویروس قدرتمند Imunify 360
   ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک های آینه‌ای (Mirror شده) RAID جهت افزایش سرعت و امنیت اطلاعات ذخیره شده
 • سفارش سرویس
 • 185,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 555,000 527,250 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  175,750 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,110,000 999,000 تومان شش ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  166,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 2,220,000 1,776,000 تومان یکساله
  ۲۰٪تخفیف

  148,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 4,440,000 3,330,000 تومان دو ساله
  ۲۵٪تخفیف

  138,750 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 6,660,000 4,662,000 تومان سه ساله
  ۳۰٪تخفیف

  129,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست دانلود ۱۰۰ گیگابایت

   ۱۰۰ گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   نامحدود اکانت FTP
   دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان
   دارای کنترل پنل cPanel (آخرین ورژن)
   وب سرور قدرتمند Litespeed
   مجهز به سیستم عامل قدرتمند Cloud Linux بهمراه سیستم امنیتی CageFS
   مجهز به فایروال قدرتمند CSF
   مجهز به آنتی شلر قدرتمند CXS
   مجهز به آنتی ویروس قدرتمند Imunify 360
   ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک های آینه‌ای (Mirror شده) RAID جهت افزایش سرعت و امنیت اطلاعات ذخیره شده
 • سفارش سرویس
 • 325,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 975,000 926,250 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  308,750 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,950,000 1,755,000 تومان شش ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  292,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 3,900,000 3,120,000 تومان یکساله
  ۲۰٪تخفیف

  260,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 7,800,000 5,850,000 تومان دو ساله
  ۲۵٪تخفیف

  243,750 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 11,700,000 8,190,000 تومان سه ساله
  ۳۰٪تخفیف

  227,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست دانلود ۲۰۰ گیگابایت

   ۲۰۰ گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   نامحدود اکانت FTP
   دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان
   دارای کنترل پنل cPanel (آخرین ورژن)
   وب سرور قدرتمند Litespeed
   مجهز به سیستم عامل قدرتمند Cloud Linux بهمراه سیستم امنیتی CageFS
   مجهز به فایروال قدرتمند CSF
   مجهز به آنتی شلر قدرتمند CXS
   مجهز به آنتی ویروس قدرتمند Imunify 360
   ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک های آینه‌ای (Mirror شده) RAID جهت افزایش سرعت و امنیت اطلاعات ذخیره شده
 • سفارش سرویس
 • 550,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 1,650,000 1,567,500 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  522,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 3,300,000 2,970,000 تومان شش ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  495,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 6,600,000 5,280,000 تومان یکساله
  ۲۰٪تخفیف

  440,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 13,200,000 9,900,000 تومان دو ساله
  ۲۵٪تخفیف

  412,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 19,800,000 13,860,000 تومان سه ساله
  ۳۰٪تخفیف

  385,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست دانلود ۵۰۰ گیگابایت

   ۵۰۰ گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   نامحدود اکانت FTP
   دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان
   دارای کنترل پنل cPanel (آخرین ورژن)
   وب سرور قدرتمند Litespeed
   مجهز به سیستم عامل قدرتمند Cloud Linux بهمراه سیستم امنیتی CageFS
   مجهز به فایروال قدرتمند CSF
   مجهز به آنتی شلر قدرتمند CXS
   مجهز به آنتی ویروس قدرتمند Imunify 360
   ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک های آینه‌ای (Mirror شده) RAID جهت افزایش سرعت و امنیت اطلاعات ذخیره شده
 • سفارش سرویس
 • 880,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 2,640,000 2,508,000 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  836,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 5,280,000 4,752,000 تومان شش ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  792,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 10,560,000 8,448,000 تومان یکساله
  ۲۰٪تخفیف

  704,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 21,120,000 15,840,000 تومان دو ساله
  ۲۵٪تخفیف

  660,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 31,680,000 22,176,000 تومان سه ساله
  ۳۰٪تخفیف

  616,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست دانلود ۱ ترابایت

   ۱ ترابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   نامحدود اکانت FTP
   دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان
   دارای کنترل پنل cPanel (آخرین ورژن)
   وب سرور قدرتمند Litespeed
   مجهز به سیستم عامل قدرتمند Cloud Linux بهمراه سیستم امنیتی CageFS
   مجهز به فایروال قدرتمند CSF
   مجهز به آنتی شلر قدرتمند CXS
   مجهز به آنتی ویروس قدرتمند Imunify 360
   ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک های آینه‌ای (Mirror شده) RAID جهت افزایش سرعت و امنیت اطلاعات ذخیره شده
 • سفارش سرویس
 • 1,330,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 3,990,000 3,790,500 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  1,263,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 7,980,000 7,182,000 تومان شش ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  1,197,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 15,960,000 12,768,000 تومان یکساله
  ۲۰٪تخفیف

  1,064,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 31,920,000 23,940,000 تومان دو ساله
  ۲۵٪تخفیف

  997,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 47,880,000 33,516,000 تومان سه ساله
  ۳۰٪تخفیف

  931,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید