هاست دانلود (مخصوص دانلود فایل)

هاست دانلود مخصوص دانلود فایل و استفاده بعنوان Server دانلود جهت راه اندازی File Server

هاست دانلود ۵ گیگابایت

   ۵ گیگابایت فضای ذخیره سازی
   ۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   نامحدود اکانت FTP
   دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان
   دارای کنترل پنل cPanel (آخرین ورژن)
   وب سرور قدرتمند Litespeed
   مجهز به سیستم عامل قدرتمند Cloud Linux بهمراه سیستم امنیتی CageFS
   مجهز به فایروال قدرتمند CSF
   مجهز به آنتی شلر قدرتمند CXS
   مجهز به آنتی ویروس قدرتمند Imunify 360
   ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک های آینه‌ای (Mirror شده) RAID جهت افزایش سرعت و امنیت اطلاعات ذخیره شده
 • سفارش سرویس
 • 33,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 99,000 94,050 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  31,350 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 198,000 184,140 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  30,690 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 396,000 356,400 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  29,700 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 792,000 673,200 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  28,050 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,188,000 891,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  24,750 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست دانلود ۱۰ گیگابایت

   ۱۰ گیگابایت فضای ذخیره سازی
   ۲۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   نامحدود اکانت FTP
   دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان
   دارای کنترل پنل cPanel (آخرین ورژن)
   وب سرور قدرتمند Litespeed
   مجهز به سیستم عامل قدرتمند Cloud Linux بهمراه سیستم امنیتی CageFS
   مجهز به فایروال قدرتمند CSF
   مجهز به آنتی شلر قدرتمند CXS
   مجهز به آنتی ویروس قدرتمند Imunify 360
   ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک های آینه‌ای (Mirror شده) RAID جهت افزایش سرعت و امنیت اطلاعات ذخیره شده
 • سفارش سرویس
 • 55,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 165,000 156,750 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  52,250 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 330,000 306,900 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  51,150 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 660,000 594,000 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  49,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,320,000 1,122,000 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  46,750 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,980,000 1,485,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  41,250 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست دانلود ۲۰ گیگابایت

   ۲۰ گیگابایت فضای ذخیره سازی
   ۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   نامحدود اکانت FTP
   دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان
   دارای کنترل پنل cPanel (آخرین ورژن)
   وب سرور قدرتمند Litespeed
   مجهز به سیستم عامل قدرتمند Cloud Linux بهمراه سیستم امنیتی CageFS
   مجهز به فایروال قدرتمند CSF
   مجهز به آنتی شلر قدرتمند CXS
   مجهز به آنتی ویروس قدرتمند Imunify 360
   ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک های آینه‌ای (Mirror شده) RAID جهت افزایش سرعت و امنیت اطلاعات ذخیره شده
 • سفارش سرویس
 • 95,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 285,000 270,750 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  90,250 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 570,000 530,100 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  88,350 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,140,000 1,026,000 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  85,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 2,280,000 1,938,000 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  80,750 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 3,420,000 2,565,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  71,250 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست دانلود ۵۰ گیگابایت

   ۵۰ گیگابایت فضای ذخیره سازی
   ۱ ترابایت ترافیک ماهیانه
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   نامحدود اکانت FTP
   دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان
   دارای کنترل پنل cPanel (آخرین ورژن)
   وب سرور قدرتمند Litespeed
   مجهز به سیستم عامل قدرتمند Cloud Linux بهمراه سیستم امنیتی CageFS
   مجهز به فایروال قدرتمند CSF
   مجهز به آنتی شلر قدرتمند CXS
   مجهز به آنتی ویروس قدرتمند Imunify 360
   ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک های آینه‌ای (Mirror شده) RAID جهت افزایش سرعت و امنیت اطلاعات ذخیره شده
 • سفارش سرویس
 • 185,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 555,000 527,250 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  175,750 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,110,000 1,032,300 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  172,050 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 2,220,000 1,998,000 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  166,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 4,440,000 3,774,000 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  157,250 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 6,660,000 4,995,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  138,750 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست دانلود ۱۰۰ گیگابایت

   ۱۰۰ گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   نامحدود اکانت FTP
   دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان
   دارای کنترل پنل cPanel (آخرین ورژن)
   وب سرور قدرتمند Litespeed
   مجهز به سیستم عامل قدرتمند Cloud Linux بهمراه سیستم امنیتی CageFS
   مجهز به فایروال قدرتمند CSF
   مجهز به آنتی شلر قدرتمند CXS
   مجهز به آنتی ویروس قدرتمند Imunify 360
   ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک های آینه‌ای (Mirror شده) RAID جهت افزایش سرعت و امنیت اطلاعات ذخیره شده
 • سفارش سرویس
 • 325,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 975,000 926,250 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  308,750 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,950,000 1,813,500 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  302,250 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 3,900,000 3,510,000 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  292,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 7,800,000 6,630,000 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  276,250 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 11,700,000 8,775,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  243,750 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست دانلود ۲۰۰ گیگابایت

   ۲۰۰ گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   نامحدود اکانت FTP
   دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان
   دارای کنترل پنل cPanel (آخرین ورژن)
   وب سرور قدرتمند Litespeed
   مجهز به سیستم عامل قدرتمند Cloud Linux بهمراه سیستم امنیتی CageFS
   مجهز به فایروال قدرتمند CSF
   مجهز به آنتی شلر قدرتمند CXS
   مجهز به آنتی ویروس قدرتمند Imunify 360
   ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک های آینه‌ای (Mirror شده) RAID جهت افزایش سرعت و امنیت اطلاعات ذخیره شده
 • سفارش سرویس
 • 550,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 1,650,000 1,567,500 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  522,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 3,300,000 3,069,000 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  511,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 6,600,000 5,940,000 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  495,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 13,200,000 11,220,000 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  467,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 19,800,000 14,850,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  412,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست دانلود ۵۰۰ گیگابایت

   ۵۰۰ گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   نامحدود اکانت FTP
   دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان
   دارای کنترل پنل cPanel (آخرین ورژن)
   وب سرور قدرتمند Litespeed
   مجهز به سیستم عامل قدرتمند Cloud Linux بهمراه سیستم امنیتی CageFS
   مجهز به فایروال قدرتمند CSF
   مجهز به آنتی شلر قدرتمند CXS
   مجهز به آنتی ویروس قدرتمند Imunify 360
   ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک های آینه‌ای (Mirror شده) RAID جهت افزایش سرعت و امنیت اطلاعات ذخیره شده
 • سفارش سرویس
 • 880,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 2,640,000 2,508,000 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  836,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 5,280,000 4,910,400 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  818,400 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 10,560,000 9,504,000 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  792,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 21,120,000 17,952,000 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  748,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 31,680,000 23,760,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  660,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست دانلود ۱ ترابایت

   ۱ ترابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   نامحدود اکانت FTP
   دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان
   دارای کنترل پنل cPanel (آخرین ورژن)
   وب سرور قدرتمند Litespeed
   مجهز به سیستم عامل قدرتمند Cloud Linux بهمراه سیستم امنیتی CageFS
   مجهز به فایروال قدرتمند CSF
   مجهز به آنتی شلر قدرتمند CXS
   مجهز به آنتی ویروس قدرتمند Imunify 360
   ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک های آینه‌ای (Mirror شده) RAID جهت افزایش سرعت و امنیت اطلاعات ذخیره شده
 • سفارش سرویس
 • 1,330,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 3,990,000 3,790,500 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  1,263,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 7,980,000 7,421,400 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  1,236,900 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 15,960,000 14,364,000 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  1,197,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 31,920,000 27,132,000 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  1,130,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 47,880,000 35,910,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  997,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید