هاست دانلود (مخصوص دانلود فایل)

هاست دانلود مخصوص دانلود فایل و استفاده بعنوان Server دانلود جهت راه اندازی File Server

هاست دانلود ۵ گیگابایت

   ۵ گیگابایت فضای ذخیره سازی
   ۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   نامحدود اکانت FTP
   دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان
   دارای کنترل پنل cPanel (آخرین ورژن)
   وب سرور قدرتمند Litespeed
   مجهز به سیستم عامل قدرتمند Cloud Linux بهمراه سیستم امنیتی CageFS
   مجهز به فایروال قدرتمند CSF
   مجهز به آنتی شلر قدرتمند CXS
   مجهز به آنتی ویروس قدرتمند Imunify 360
   ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک های آینه‌ای (Mirror شده) RAID جهت افزایش سرعت و امنیت اطلاعات ذخیره شده
 • سفارش سرویس
 • 57,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 171,000 162,450 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  54,150 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 342,000 318,060 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  53,010 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 684,000 615,600 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  51,300 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,368,000 1,162,800 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  48,450 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 2,052,000 1,539,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  42,750 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست دانلود ۱۰ گیگابایت

   ۱۰ گیگابایت فضای ذخیره سازی
   ۲۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   نامحدود اکانت FTP
   دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان
   دارای کنترل پنل cPanel (آخرین ورژن)
   وب سرور قدرتمند Litespeed
   مجهز به سیستم عامل قدرتمند Cloud Linux بهمراه سیستم امنیتی CageFS
   مجهز به فایروال قدرتمند CSF
   مجهز به آنتی شلر قدرتمند CXS
   مجهز به آنتی ویروس قدرتمند Imunify 360
   ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک های آینه‌ای (Mirror شده) RAID جهت افزایش سرعت و امنیت اطلاعات ذخیره شده
 • سفارش سرویس
 • 99,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 297,000 282,150 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  94,050 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 594,000 552,420 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  92,070 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,188,000 1,069,200 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  89,100 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 2,376,000 2,019,600 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  84,150 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 3,564,000 2,673,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  74,250 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست دانلود ۲۰ گیگابایت

   ۲۰ گیگابایت فضای ذخیره سازی
   ۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   نامحدود اکانت FTP
   دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان
   دارای کنترل پنل cPanel (آخرین ورژن)
   وب سرور قدرتمند Litespeed
   مجهز به سیستم عامل قدرتمند Cloud Linux بهمراه سیستم امنیتی CageFS
   مجهز به فایروال قدرتمند CSF
   مجهز به آنتی شلر قدرتمند CXS
   مجهز به آنتی ویروس قدرتمند Imunify 360
   ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک های آینه‌ای (Mirror شده) RAID جهت افزایش سرعت و امنیت اطلاعات ذخیره شده
 • سفارش سرویس
 • 172,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 516,000 490,200 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  163,400 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,032,000 959,760 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  159,960 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 2,064,000 1,857,600 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  154,800 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 4,128,000 3,508,800 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  146,200 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 6,192,000 4,644,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  129,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست دانلود ۵۰ گیگابایت

   ۵۰ گیگابایت فضای ذخیره سازی
   ۱ ترابایت ترافیک ماهیانه
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   نامحدود اکانت FTP
   دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان
   دارای کنترل پنل cPanel (آخرین ورژن)
   وب سرور قدرتمند Litespeed
   مجهز به سیستم عامل قدرتمند Cloud Linux بهمراه سیستم امنیتی CageFS
   مجهز به فایروال قدرتمند CSF
   مجهز به آنتی شلر قدرتمند CXS
   مجهز به آنتی ویروس قدرتمند Imunify 360
   ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک های آینه‌ای (Mirror شده) RAID جهت افزایش سرعت و امنیت اطلاعات ذخیره شده
 • سفارش سرویس
 • 374,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 1,122,000 1,065,900 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  355,300 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 2,244,000 2,086,920 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  347,820 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 4,488,000 4,039,200 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  336,600 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 8,976,000 7,629,600 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  317,900 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 13,464,000 10,098,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  280,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست دانلود ۱۰۰ گیگابایت

   ۱۰۰ گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   نامحدود اکانت FTP
   دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان
   دارای کنترل پنل cPanel (آخرین ورژن)
   وب سرور قدرتمند Litespeed
   مجهز به سیستم عامل قدرتمند Cloud Linux بهمراه سیستم امنیتی CageFS
   مجهز به فایروال قدرتمند CSF
   مجهز به آنتی شلر قدرتمند CXS
   مجهز به آنتی ویروس قدرتمند Imunify 360
   ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک های آینه‌ای (Mirror شده) RAID جهت افزایش سرعت و امنیت اطلاعات ذخیره شده
 • سفارش سرویس
 • 650,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 1,950,000 1,852,500 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  617,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 3,900,000 3,627,000 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  604,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 7,800,000 7,020,000 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  585,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 15,600,000 13,260,000 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  552,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 23,400,000 17,550,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  487,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست دانلود ۲۰۰ گیگابایت

   ۲۰۰ گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   نامحدود اکانت FTP
   دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان
   دارای کنترل پنل cPanel (آخرین ورژن)
   وب سرور قدرتمند Litespeed
   مجهز به سیستم عامل قدرتمند Cloud Linux بهمراه سیستم امنیتی CageFS
   مجهز به فایروال قدرتمند CSF
   مجهز به آنتی شلر قدرتمند CXS
   مجهز به آنتی ویروس قدرتمند Imunify 360
   ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک های آینه‌ای (Mirror شده) RAID جهت افزایش سرعت و امنیت اطلاعات ذخیره شده
 • سفارش سرویس
 • 1,129,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 3,387,000 3,217,650 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  1,072,550 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 6,774,000 6,299,820 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  1,049,970 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 13,548,000 12,193,200 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  1,016,100 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 27,096,000 23,031,600 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  959,650 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 40,644,000 30,483,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  846,750 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست دانلود ۵۰۰ گیگابایت

   ۵۰۰ گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   نامحدود اکانت FTP
   دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان
   دارای کنترل پنل cPanel (آخرین ورژن)
   وب سرور قدرتمند Litespeed
   مجهز به سیستم عامل قدرتمند Cloud Linux بهمراه سیستم امنیتی CageFS
   مجهز به فایروال قدرتمند CSF
   مجهز به آنتی شلر قدرتمند CXS
   مجهز به آنتی ویروس قدرتمند Imunify 360
   ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک های آینه‌ای (Mirror شده) RAID جهت افزایش سرعت و امنیت اطلاعات ذخیره شده
 • سفارش سرویس
 • 2,454,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 7,362,000 6,993,900 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  2,331,300 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 14,724,000 13,693,320 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  2,282,220 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 29,448,000 26,503,200 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  2,208,600 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 58,896,000 50,061,600 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  2,085,900 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 88,344,000 66,258,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  1,840,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست دانلود ۱ ترابایت

   ۱ ترابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   نامحدود اکانت FTP
   دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان
   دارای کنترل پنل cPanel (آخرین ورژن)
   وب سرور قدرتمند Litespeed
   مجهز به سیستم عامل قدرتمند Cloud Linux بهمراه سیستم امنیتی CageFS
   مجهز به فایروال قدرتمند CSF
   مجهز به آنتی شلر قدرتمند CXS
   مجهز به آنتی ویروس قدرتمند Imunify 360
   ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک های آینه‌ای (Mirror شده) RAID جهت افزایش سرعت و امنیت اطلاعات ذخیره شده
 • سفارش سرویس
 • 4,268,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 12,804,000 12,163,800 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  4,054,600 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 25,608,000 23,815,440 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  3,969,240 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 51,216,000 46,094,400 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  3,841,200 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 102,432,000 87,067,200 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  3,627,800 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 153,648,000 115,236,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  3,201,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید