هاست دانلود (مخصوص دانلود فایل)

هاست دانلود مخصوص دانلود فایل و استفاده بعنوان Server دانلود جهت راه اندازی File Server

هاست دانلود ۵ گیگابایت

   ۵ گیگابایت فضای ذخیره سازی
   ۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   نامحدود اکانت FTP
   دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان
   دارای کنترل پنل cPanel (آخرین ورژن)
   وب سرور قدرتمند Litespeed
   مجهز به سیستم عامل قدرتمند Cloud Linux بهمراه سیستم امنیتی CageFS
   مجهز به فایروال قدرتمند CSF
   مجهز به آنتی شلر قدرتمند CXS
   مجهز به آنتی ویروس قدرتمند Imunify 360
   ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک های آینه‌ای (Mirror شده) RAID جهت افزایش سرعت و امنیت اطلاعات ذخیره شده
 • سفارش سرویس
 • 33,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 99,000 89,100 تومان سه ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  29,700 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 198,000 158,400 تومان شش ماهه
  ۲۰٪تخفیف

  26,400 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 396,000 198,000 تومان یکساله
  ۵۰٪تخفیف

  16,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 792,000 316,800 تومان دو ساله
  ۶۰٪تخفیف

  13,200 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,188,000 356,400 تومان سه ساله
  ۷۰٪تخفیف

  9,900 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست دانلود ۱۰ گیگابایت

   ۱۰ گیگابایت فضای ذخیره سازی
   ۲۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   نامحدود اکانت FTP
   دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان
   دارای کنترل پنل cPanel (آخرین ورژن)
   وب سرور قدرتمند Litespeed
   مجهز به سیستم عامل قدرتمند Cloud Linux بهمراه سیستم امنیتی CageFS
   مجهز به فایروال قدرتمند CSF
   مجهز به آنتی شلر قدرتمند CXS
   مجهز به آنتی ویروس قدرتمند Imunify 360
   ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک های آینه‌ای (Mirror شده) RAID جهت افزایش سرعت و امنیت اطلاعات ذخیره شده
 • سفارش سرویس
 • 55,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 165,000 148,500 تومان سه ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  49,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 330,000 264,000 تومان شش ماهه
  ۲۰٪تخفیف

  44,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 660,000 330,000 تومان یکساله
  ۵۰٪تخفیف

  27,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,320,000 528,000 تومان دو ساله
  ۶۰٪تخفیف

  22,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,980,000 594,000 تومان سه ساله
  ۷۰٪تخفیف

  16,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست دانلود ۲۰ گیگابایت

   ۲۰ گیگابایت فضای ذخیره سازی
   ۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   نامحدود اکانت FTP
   دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان
   دارای کنترل پنل cPanel (آخرین ورژن)
   وب سرور قدرتمند Litespeed
   مجهز به سیستم عامل قدرتمند Cloud Linux بهمراه سیستم امنیتی CageFS
   مجهز به فایروال قدرتمند CSF
   مجهز به آنتی شلر قدرتمند CXS
   مجهز به آنتی ویروس قدرتمند Imunify 360
   ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک های آینه‌ای (Mirror شده) RAID جهت افزایش سرعت و امنیت اطلاعات ذخیره شده
 • سفارش سرویس
 • 95,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 285,000 256,500 تومان سه ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  85,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 570,000 456,000 تومان شش ماهه
  ۲۰٪تخفیف

  76,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,140,000 570,000 تومان یکساله
  ۵۰٪تخفیف

  47,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 2,280,000 912,000 تومان دو ساله
  ۶۰٪تخفیف

  38,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 3,420,000 1,026,000 تومان سه ساله
  ۷۰٪تخفیف

  28,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست دانلود ۵۰ گیگابایت

   ۵۰ گیگابایت فضای ذخیره سازی
   ۱ ترابایت ترافیک ماهیانه
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   نامحدود اکانت FTP
   دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان
   دارای کنترل پنل cPanel (آخرین ورژن)
   وب سرور قدرتمند Litespeed
   مجهز به سیستم عامل قدرتمند Cloud Linux بهمراه سیستم امنیتی CageFS
   مجهز به فایروال قدرتمند CSF
   مجهز به آنتی شلر قدرتمند CXS
   مجهز به آنتی ویروس قدرتمند Imunify 360
   ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک های آینه‌ای (Mirror شده) RAID جهت افزایش سرعت و امنیت اطلاعات ذخیره شده
 • سفارش سرویس
 • 185,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 555,000 499,500 تومان سه ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  166,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,110,000 888,000 تومان شش ماهه
  ۲۰٪تخفیف

  148,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 2,220,000 1,110,000 تومان یکساله
  ۵۰٪تخفیف

  92,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 4,440,000 1,776,000 تومان دو ساله
  ۶۰٪تخفیف

  74,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 6,660,000 1,998,000 تومان سه ساله
  ۷۰٪تخفیف

  55,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست دانلود ۱۰۰ گیگابایت

   ۱۰۰ گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   نامحدود اکانت FTP
   دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان
   دارای کنترل پنل cPanel (آخرین ورژن)
   وب سرور قدرتمند Litespeed
   مجهز به سیستم عامل قدرتمند Cloud Linux بهمراه سیستم امنیتی CageFS
   مجهز به فایروال قدرتمند CSF
   مجهز به آنتی شلر قدرتمند CXS
   مجهز به آنتی ویروس قدرتمند Imunify 360
   ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک های آینه‌ای (Mirror شده) RAID جهت افزایش سرعت و امنیت اطلاعات ذخیره شده
 • سفارش سرویس
 • 325,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 975,000 877,500 تومان سه ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  292,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,950,000 1,560,000 تومان شش ماهه
  ۲۰٪تخفیف

  260,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 3,900,000 1,950,000 تومان یکساله
  ۵۰٪تخفیف

  162,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 7,800,000 3,120,000 تومان دو ساله
  ۶۰٪تخفیف

  130,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 11,700,000 3,510,000 تومان سه ساله
  ۷۰٪تخفیف

  97,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست دانلود ۲۰۰ گیگابایت

   ۲۰۰ گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   نامحدود اکانت FTP
   دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان
   دارای کنترل پنل cPanel (آخرین ورژن)
   وب سرور قدرتمند Litespeed
   مجهز به سیستم عامل قدرتمند Cloud Linux بهمراه سیستم امنیتی CageFS
   مجهز به فایروال قدرتمند CSF
   مجهز به آنتی شلر قدرتمند CXS
   مجهز به آنتی ویروس قدرتمند Imunify 360
   ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک های آینه‌ای (Mirror شده) RAID جهت افزایش سرعت و امنیت اطلاعات ذخیره شده
 • سفارش سرویس
 • 550,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 1,650,000 1,485,000 تومان سه ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  495,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 3,300,000 2,640,000 تومان شش ماهه
  ۲۰٪تخفیف

  440,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 6,600,000 3,300,000 تومان یکساله
  ۵۰٪تخفیف

  275,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 13,200,000 5,280,000 تومان دو ساله
  ۶۰٪تخفیف

  220,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 19,800,000 5,940,000 تومان سه ساله
  ۷۰٪تخفیف

  165,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست دانلود ۵۰۰ گیگابایت

   ۵۰۰ گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   نامحدود اکانت FTP
   دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان
   دارای کنترل پنل cPanel (آخرین ورژن)
   وب سرور قدرتمند Litespeed
   مجهز به سیستم عامل قدرتمند Cloud Linux بهمراه سیستم امنیتی CageFS
   مجهز به فایروال قدرتمند CSF
   مجهز به آنتی شلر قدرتمند CXS
   مجهز به آنتی ویروس قدرتمند Imunify 360
   ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک های آینه‌ای (Mirror شده) RAID جهت افزایش سرعت و امنیت اطلاعات ذخیره شده
 • سفارش سرویس
 • 880,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 2,640,000 2,376,000 تومان سه ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  792,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 5,280,000 4,224,000 تومان شش ماهه
  ۲۰٪تخفیف

  704,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 10,560,000 5,280,000 تومان یکساله
  ۵۰٪تخفیف

  440,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 21,120,000 8,448,000 تومان دو ساله
  ۶۰٪تخفیف

  352,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 31,680,000 9,504,000 تومان سه ساله
  ۷۰٪تخفیف

  264,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست دانلود ۱ ترابایت

   ۱ ترابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   نامحدود اکانت FTP
   دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان
   دارای کنترل پنل cPanel (آخرین ورژن)
   وب سرور قدرتمند Litespeed
   مجهز به سیستم عامل قدرتمند Cloud Linux بهمراه سیستم امنیتی CageFS
   مجهز به فایروال قدرتمند CSF
   مجهز به آنتی شلر قدرتمند CXS
   مجهز به آنتی ویروس قدرتمند Imunify 360
   ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک های آینه‌ای (Mirror شده) RAID جهت افزایش سرعت و امنیت اطلاعات ذخیره شده
 • سفارش سرویس
 • 1,330,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 3,990,000 3,591,000 تومان سه ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  1,197,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 7,980,000 6,384,000 تومان شش ماهه
  ۲۰٪تخفیف

  1,064,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 15,960,000 7,980,000 تومان یکساله
  ۵۰٪تخفیف

  665,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 31,920,000 12,768,000 تومان دو ساله
  ۶۰٪تخفیف

  532,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 47,880,000 14,364,000 تومان سه ساله
  ۷۰٪تخفیف

  399,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید