خدمات هاست و میزبانی وب cPanel اقتصادی (ارزان)

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - ۵۰ مگابایت

   ۵۰ مگابایت فضای ذخیره سازی
   ۱ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   ۵۰۰ مگاهرتز CPU
   ۵۱۲ مگابایت RAM
   ۱ عدد Database
   ۱ عدد Subdomains
   ۱ عدد Parked Domains
   ۱ عدد اکانت FTP
   ۱ عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 15,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 45,000 40,500 تومان سه ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  13,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 90,000 72,000 تومان شش ماهه
  ۲۰٪تخفیف

  12,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 180,000 90,000 تومان یکساله
  ۵۰٪تخفیف

  7,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 360,000 144,000 تومان دو ساله
  ۶۰٪تخفیف

  6,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 540,000 162,000 تومان سه ساله
  ۷۰٪تخفیف

  4,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - ۱۰۰ مگابایت

   ۱۰۰ مگابایت فضای ذخیره سازی
   ۲ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   ۵۰۰ مگاهرتز CPU
   ۵۱۲ مگابایت RAM
   ۲ عدد Database
   ۲ عدد Subdomains
   ۲ عدد Parked Domains
   ۲ عدد اکانت FTP
   ۲ عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 22,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 66,000 59,400 تومان سه ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  19,800 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 132,000 105,600 تومان شش ماهه
  ۲۰٪تخفیف

  17,600 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 264,000 132,000 تومان یکساله
  ۵۰٪تخفیف

  11,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 528,000 211,200 تومان دو ساله
  ۶۰٪تخفیف

  8,800 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 792,000 237,600 تومان سه ساله
  ۷۰٪تخفیف

  6,600 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - ۲۰۰ مگابایت

   ۲۰۰ مگابایت فضای ذخیره سازی
   ۳ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   ۵۰۰ مگاهرتز CPU
   ۵۱۲ مگابایت RAM
   ۳ عدد Database
   ۳ عدد Subdomains
   ۳ عدد Parked Domains
   ۳ عدد اکانت FTP
   ۳ عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 29,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 87,000 78,300 تومان سه ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  26,100 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 174,000 139,200 تومان شش ماهه
  ۲۰٪تخفیف

  23,200 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 348,000 174,000 تومان یکساله
  ۵۰٪تخفیف

  14,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 696,000 278,400 تومان دو ساله
  ۶۰٪تخفیف

  11,600 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,044,000 313,200 تومان سه ساله
  ۷۰٪تخفیف

  8,700 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - ۵۰۰ مگابایت

   ۵۰۰ مگابایت فضای ذخیره سازی
   ۴ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   ۵۰۰ مگاهرتز CPU
   ۵۱۲ مگابایت RAM
   ۴ عدد Database
   ۴ عدد Subdomains
   ۴ عدد Parked Domains
   ۴ عدد اکانت FTP
   ۴ عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 36,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 108,000 97,200 تومان سه ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  32,400 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 216,000 172,800 تومان شش ماهه
  ۲۰٪تخفیف

  28,800 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 432,000 216,000 تومان یکساله
  ۵۰٪تخفیف

  18,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 864,000 345,600 تومان دو ساله
  ۶۰٪تخفیف

  14,400 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,296,000 388,800 تومان سه ساله
  ۷۰٪تخفیف

  10,800 تومان ماهانه
  سفارش دهید