خدمات هاست و میزبانی وب cPanel اقتصادی (ارزان)

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - ۵۰ مگابایت

   ۵۰ مگابایت فضای ذخیره سازی
   ۱ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   ۵۰۰ مگاهرتز CPU
   ۵۱۲ مگابایت RAM
   ۱ عدد Database
   ۱ عدد Subdomains
   ۱ عدد Parked Domains
   ۱ عدد اکانت FTP
   ۱ عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 24,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 72,000 68,400 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  22,800 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 144,000 133,920 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  22,320 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 288,000 259,200 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  21,600 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 576,000 489,600 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  20,400 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 864,000 648,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  18,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - ۱۰۰ مگابایت

   ۱۰۰ مگابایت فضای ذخیره سازی
   ۲ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   ۵۰۰ مگاهرتز CPU
   ۵۱۲ مگابایت RAM
   ۲ عدد Database
   ۲ عدد Subdomains
   ۲ عدد Parked Domains
   ۲ عدد اکانت FTP
   ۲ عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 36,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 108,000 102,600 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  34,200 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 216,000 200,880 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  33,480 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 432,000 388,800 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  32,400 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 864,000 734,400 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  30,600 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,296,000 972,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  27,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - ۲۰۰ مگابایت

   ۲۰۰ مگابایت فضای ذخیره سازی
   ۳ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   ۵۰۰ مگاهرتز CPU
   ۵۱۲ مگابایت RAM
   ۳ عدد Database
   ۳ عدد Subdomains
   ۳ عدد Parked Domains
   ۳ عدد اکانت FTP
   ۳ عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 47,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 141,000 133,950 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  44,650 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 282,000 262,260 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  43,710 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 564,000 507,600 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  42,300 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,128,000 958,800 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  39,950 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,692,000 1,269,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  35,250 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - ۵۰۰ مگابایت

   ۵۰۰ مگابایت فضای ذخیره سازی
   ۴ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   ۵۰۰ مگاهرتز CPU
   ۵۱۲ مگابایت RAM
   ۴ عدد Database
   ۴ عدد Subdomains
   ۴ عدد Parked Domains
   ۴ عدد اکانت FTP
   ۴ عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 72,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 216,000 205,200 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  68,400 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 432,000 401,760 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  66,960 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 864,000 777,600 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  64,800 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,728,000 1,468,800 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  61,200 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 2,592,000 1,944,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  54,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید