خدمات هاست و میزبانی وب cPanel اقتصادی (ارزان)

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - ۵۰ مگابایت

   ۵۰ مگابایت فضای ذخیره سازی
   ۱ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   ۵۰۰ مگاهرتز CPU
   ۵۱۲ مگابایت RAM
   ۱ عدد Database
   ۱ عدد Subdomains
   ۱ عدد Parked Domains
   ۱ عدد اکانت FTP
   ۱ عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 30,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 90,000 85,500 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  28,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 180,000 167,400 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  27,900 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 360,000 324,000 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  27,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 720,000 612,000 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  25,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,080,000 810,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  22,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - ۱۰۰ مگابایت

   ۱۰۰ مگابایت فضای ذخیره سازی
   ۲ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   ۵۰۰ مگاهرتز CPU
   ۵۱۲ مگابایت RAM
   ۲ عدد Database
   ۲ عدد Subdomains
   ۲ عدد Parked Domains
   ۲ عدد اکانت FTP
   ۲ عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 45,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 135,000 128,250 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  42,750 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 270,000 251,100 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  41,850 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 540,000 486,000 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  40,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,080,000 918,000 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  38,250 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,620,000 1,215,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  33,750 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - ۲۰۰ مگابایت

   ۲۰۰ مگابایت فضای ذخیره سازی
   ۳ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   ۵۰۰ مگاهرتز CPU
   ۵۱۲ مگابایت RAM
   ۳ عدد Database
   ۳ عدد Subdomains
   ۳ عدد Parked Domains
   ۳ عدد اکانت FTP
   ۳ عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 59,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 177,000 168,150 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  56,050 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 354,000 329,220 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  54,870 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 708,000 637,200 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  53,100 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,416,000 1,203,600 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  50,150 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 2,124,000 1,593,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  44,250 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - ۵۰۰ مگابایت

   ۵۰۰ مگابایت فضای ذخیره سازی
   ۴ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   ۵۰۰ مگاهرتز CPU
   ۵۱۲ مگابایت RAM
   ۴ عدد Database
   ۴ عدد Subdomains
   ۴ عدد Parked Domains
   ۴ عدد اکانت FTP
   ۴ عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 73,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 216,000 205,200 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  68,400 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 432,000 401,760 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  66,960 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 864,000 777,600 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  64,800 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,728,000 1,468,800 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  61,200 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 2,592,000 1,944,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  54,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید