خدمات هاست و میزبانی وب cPanel اقتصادی (ارزان)

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - ۵۰ مگابایت

   ۵۰ مگابایت فضای ذخیره سازی
   ۱ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   ۵۰۰ مگاهرتز CPU
   ۵۱۲ مگابایت RAM
   ۱ عدد Database
   ۱ عدد Subdomains
   ۱ عدد Parked Domains
   ۱ عدد اکانت FTP
   ۱ عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 15,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 45,000 42,750 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  14,250 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 90,000 81,000 تومان شش ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  13,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 180,000 144,000 تومان یکساله
  ۲۰٪تخفیف

  12,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 360,000 270,000 تومان دو ساله
  ۲۵٪تخفیف

  11,250 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 540,000 378,000 تومان سه ساله
  ۳۰٪تخفیف

  10,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - ۱۰۰ مگابایت

   ۱۰۰ مگابایت فضای ذخیره سازی
   ۲ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   ۵۰۰ مگاهرتز CPU
   ۵۱۲ مگابایت RAM
   ۲ عدد Database
   ۲ عدد Subdomains
   ۲ عدد Parked Domains
   ۲ عدد اکانت FTP
   ۲ عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 22,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 66,000 62,700 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  20,900 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 132,000 118,800 تومان شش ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  19,800 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 264,000 211,200 تومان یکساله
  ۲۰٪تخفیف

  17,600 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 528,000 396,000 تومان دو ساله
  ۲۵٪تخفیف

  16,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 792,000 554,400 تومان سه ساله
  ۳۰٪تخفیف

  15,400 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - ۲۰۰ مگابایت

   ۲۰۰ مگابایت فضای ذخیره سازی
   ۳ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   ۵۰۰ مگاهرتز CPU
   ۵۱۲ مگابایت RAM
   ۳ عدد Database
   ۳ عدد Subdomains
   ۳ عدد Parked Domains
   ۳ عدد اکانت FTP
   ۳ عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 29,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 87,000 82,650 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  27,550 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 174,000 156,600 تومان شش ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  26,100 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 348,000 278,400 تومان یکساله
  ۲۰٪تخفیف

  23,200 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 696,000 522,000 تومان دو ساله
  ۲۵٪تخفیف

  21,750 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,044,000 730,800 تومان سه ساله
  ۳۰٪تخفیف

  20,300 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - ۵۰۰ مگابایت

   ۵۰۰ مگابایت فضای ذخیره سازی
   ۴ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   ۵۰۰ مگاهرتز CPU
   ۵۱۲ مگابایت RAM
   ۴ عدد Database
   ۴ عدد Subdomains
   ۴ عدد Parked Domains
   ۴ عدد اکانت FTP
   ۴ عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 36,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 108,000 102,600 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  34,200 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 216,000 194,400 تومان شش ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  32,400 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 432,000 345,600 تومان یکساله
  ۲۰٪تخفیف

  28,800 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 864,000 648,000 تومان دو ساله
  ۲۵٪تخفیف

  27,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,296,000 907,200 تومان سه ساله
  ۳۰٪تخفیف

  25,200 تومان ماهانه
  سفارش دهید