خدمات هاست و میزبانی وب cPanel اقتصادی (ارزان)

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - ۵۰ مگابایت

   ۵۰ مگابایت فضای ذخیره سازی
   ۱ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   ۵۰۰ مگاهرتز CPU
   ۵۱۲ مگابایت RAM
   ۱ عدد Database
   ۱ عدد Subdomains
   ۱ عدد Parked Domains
   ۱ عدد اکانت FTP
   ۱ عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 22,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 66,000 62,700 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  20,900 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 132,000 122,760 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  20,460 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 264,000 237,600 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  19,800 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 528,000 448,800 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  18,700 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 792,000 594,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  16,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - ۱۰۰ مگابایت

   ۱۰۰ مگابایت فضای ذخیره سازی
   ۲ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   ۵۰۰ مگاهرتز CPU
   ۵۱۲ مگابایت RAM
   ۲ عدد Database
   ۲ عدد Subdomains
   ۲ عدد Parked Domains
   ۲ عدد اکانت FTP
   ۲ عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 33,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 99,000 94,050 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  31,350 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 198,000 184,140 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  30,690 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 396,000 356,400 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  29,700 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 792,000 673,200 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  28,050 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,188,000 891,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  24,750 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - ۲۰۰ مگابایت

   ۲۰۰ مگابایت فضای ذخیره سازی
   ۳ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   ۵۰۰ مگاهرتز CPU
   ۵۱۲ مگابایت RAM
   ۳ عدد Database
   ۳ عدد Subdomains
   ۳ عدد Parked Domains
   ۳ عدد اکانت FTP
   ۳ عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 43,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 129,000 122,550 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  40,850 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 258,000 239,940 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  39,990 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 516,000 464,400 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  38,700 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,032,000 877,200 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  36,550 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,548,000 1,161,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  32,250 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - ۵۰۰ مگابایت

   ۵۰۰ مگابایت فضای ذخیره سازی
   ۴ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   ۵۰۰ مگاهرتز CPU
   ۵۱۲ مگابایت RAM
   ۴ عدد Database
   ۴ عدد Subdomains
   ۴ عدد Parked Domains
   ۴ عدد اکانت FTP
   ۴ عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 66,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 198,000 188,100 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  62,700 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 396,000 368,280 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  61,380 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 792,000 712,800 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  59,400 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,584,000 1,346,400 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  56,100 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 2,376,000 1,782,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  49,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید