خدمات هاست و میزبانی وب cPanel اقتصادی (ارزان)

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - ۵۰ مگابایت

   ۵۰ مگابایت فضای ذخیره سازی
   ۱ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   ۵۰۰ مگاهرتز CPU
   ۵۱۲ مگابایت RAM
   ۱ عدد Database
   ۱ عدد Subdomains
   ۱ عدد Parked Domains
   ۱ عدد اکانت FTP
   ۱ عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 33,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 99,000 94,050 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  31,350 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 198,000 184,140 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  30,690 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 396,000 356,400 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  29,700 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 792,000 673,200 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  28,050 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,188,000 891,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  24,750 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - ۱۰۰ مگابایت

   ۱۰۰ مگابایت فضای ذخیره سازی
   ۲ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   ۵۰۰ مگاهرتز CPU
   ۵۱۲ مگابایت RAM
   ۲ عدد Database
   ۲ عدد Subdomains
   ۲ عدد Parked Domains
   ۲ عدد اکانت FTP
   ۲ عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 49,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 147,000 139,650 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  46,550 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 294,000 273,420 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  45,570 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 588,000 529,200 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  44,100 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,176,000 999,600 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  41,650 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,764,000 1,323,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  36,750 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - ۲۰۰ مگابایت

   ۲۰۰ مگابایت فضای ذخیره سازی
   ۳ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   ۵۰۰ مگاهرتز CPU
   ۵۱۲ مگابایت RAM
   ۳ عدد Database
   ۳ عدد Subdomains
   ۳ عدد Parked Domains
   ۳ عدد اکانت FTP
   ۳ عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 64,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 192,000 182,400 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  60,800 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 384,000 357,120 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  59,520 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 768,000 691,200 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  57,600 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,536,000 1,305,600 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  54,400 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 2,304,000 1,728,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  48,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - ۵۰۰ مگابایت

   ۵۰۰ مگابایت فضای ذخیره سازی
   ۴ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   ۵۰۰ مگاهرتز CPU
   ۵۱۲ مگابایت RAM
   ۴ عدد Database
   ۴ عدد Subdomains
   ۴ عدد Parked Domains
   ۴ عدد اکانت FTP
   ۴ عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 79,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 237,000 225,150 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  75,050 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 474,000 440,820 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  73,470 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 948,000 853,200 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  71,100 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,896,000 1,611,600 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  67,150 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 2,844,000 2,133,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  59,250 تومان ماهانه
  سفارش دهید