سرویس‌ها و خدمات مجموعه شیراز وب

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - ۵۰ مگابایت

   ۵۰ مگابایت فضای ذخیره سازی
   ۱ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   ۵۰۰ مگاهرتز CPU
   ۵۱۲ مگابایت RAM
   ۱ عدد Database
   ۱ عدد Subdomains
   ۱ عدد Parked Domains
   ۱ عدد اکانت FTP
   ۱ عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 18,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 54,000 51,300 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  17,100 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 108,000 100,440 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  16,740 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 216,000 194,400 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  16,200 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 432,000 367,200 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  15,300 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 648,000 486,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  13,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - ۱۰۰ مگابایت

   ۱۰۰ مگابایت فضای ذخیره سازی
   ۲ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   ۵۰۰ مگاهرتز CPU
   ۵۱۲ مگابایت RAM
   ۲ عدد Database
   ۲ عدد Subdomains
   ۲ عدد Parked Domains
   ۲ عدد اکانت FTP
   ۲ عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 26,400 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 79,200 75,240 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  25,080 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 158,400 147,312 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  24,552 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 316,800 285,120 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  23,760 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 633,600 538,560 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  22,440 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 950,400 712,800 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  19,800 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - ۲۰۰ مگابایت

   ۲۰۰ مگابایت فضای ذخیره سازی
   ۳ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   ۵۰۰ مگاهرتز CPU
   ۵۱۲ مگابایت RAM
   ۳ عدد Database
   ۳ عدد Subdomains
   ۳ عدد Parked Domains
   ۳ عدد اکانت FTP
   ۳ عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 34,800 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 104,400 99,180 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  33,060 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 208,800 194,184 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  32,364 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 417,600 375,840 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  31,320 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 835,200 709,920 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  29,580 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,252,800 939,600 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  26,100 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - ۵۰۰ مگابایت

   ۵۰۰ مگابایت فضای ذخیره سازی
   ۴ گیگابایت ترافیک ماهیانه
   ۵۰۰ مگاهرتز CPU
   ۵۱۲ مگابایت RAM
   ۴ عدد Database
   ۴ عدد Subdomains
   ۴ عدد Parked Domains
   ۴ عدد اکانت FTP
   ۴ عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 43,200 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 129,600 123,120 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  41,040 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 259,200 241,056 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  40,176 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 518,400 466,560 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  38,880 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,036,800 881,280 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  36,720 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 1,555,200 1,166,400 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  32,400 تومان ماهانه
  سفارش دهید