خدمات هاست و میزبانی وب

هاست لینوکس 200 مگابایت
 • 200 مگابایت فضای ذخیره سازی
 • 7 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • هارد دیسک SSD
 • نامحدود Email Account
 • نامحدود Subdomain
 • نامحدود Parked Domain
 • نامحدود تعداد FTP
 • 10 عدد Database
 • cPanel آخرین ورژن
 • فایروال و آنتی شلر سخت افزاری
 • Backup هفتگی
هاست لینوکس 500 مگابایت
 • 500 مگابایت فضای ذخیره سازی
 • 10 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • هارد دیسک SSD
 • نامحدود Email Account
 • نامحدود Subdomain
 • نامحدود Parked Domain
 • نامحدود تعداد FTP
 • 25 عدد Database
 • cPanel آخرین ورژن
 • فایروال و آنتی شلر سخت افزاری
 • Backup هفتگی
هاست لینوکس 1000 مگابایت
 • 1000 مگابایت فضای ذخیره سازی
 • 15 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • هارد دیسک SSD
 • نامحدود Email Account
 • نامحدود Subdomain
 • نامحدود Parked Domain
 • نامحدود تعداد FTP
 • نامحدود Database
 • cPanel آخرین ورژن
 • فایروال و آنتی شلر سخت افزاری
 • Backup هفتگی
هاست لینوکس 2000 مگابایت
 • 2000 مگابایت فضای ذخیره سازی
 • 20 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • هارد دیسک SSD
 • نامحدود Email Account
 • نامحدود Subdomain
 • نامحدود Parked Domain
 • نامحدود تعداد FTP
 • نامحدود Database
 • cPanel آخرین ورژن
 • فایروال و آنتی شلر سخت افزاری
 • Backup هفتگی
هاست لینوکس 3000 مگابایت
 • 3000 مگابایت فضای ذخیره سازی
 • 25 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • هارد دیسک SSD
 • نامحدود Email Account
 • نامحدود Subdomain
 • نامحدود Parked Domain
 • نامحدود تعداد FTP
 • نامحدود Database
 • cPanel آخرین ورژن
 • فایروال و آنتی شلر سخت افزاری
 • Backup هفتگی
هاست لینوکس 4000 مگابایت
 • 4000 مگابایت فضای ذخیره سازی
 • 30 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • هارد دیسک SSD
 • نامحدود Email Account
 • نامحدود Subdomain
 • نامحدود Parked Domain
 • نامحدود تعداد FTP
 • نامحدود Database
 • cPanel آخرین ورژن
 • فایروال و آنتی شلر سخت افزاری
 • Backup هفتگی
هاست لینوکس 5000 مگابایت
 • 5000 مگابایت فضای ذخیره سازی
 • 40 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • هارد دیسک SSD
 • نامحدود Email Account
 • نامحدود Subdomain
 • نامحدود Parked Domain
 • نامحدود تعداد FTP
 • نامحدود Database
 • cPanel آخرین ورژن
 • فایروال و آنتی شلر سخت افزاری
 • Backup هفتگی
هاست لینوکس 10000 مگابایت
 • 10000 مگابایت فضای ذخیره سازی
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • هارد دیسک SSD
 • نامحدود Email Account
 • نامحدود Subdomain
 • نامحدود Parked Domain
 • نامحدود تعداد FTP
 • نامحدود Database
 • cPanel آخرین ورژن
 • فایروال و آنتی شلر سخت افزاری
 • Backup هفتگی