خدمات هاست و میزبانی وب cPanel Turbo MAX

هاست سی‌پنل Turbo MAX - فضای ۵ گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 5 گیگابایت RAM و 5,000 مگاهرتز منابع CPU

   5 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   5,000 مگاهرتز CPU
   5 گیگابایت RAM
   نامحدود Database
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   6 عدد Add-on Domains
   نامحدود اکانت FTP
   نامحدود Email Accounts
   Backup روزانه، هفتگی و ماهانه
   Backup ساعتی از تمامی Database ها
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 823,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 2,469,000 2,345,550 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  781,850 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 4,938,000 4,592,340 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  765,390 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 9,876,000 8,888,400 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  740,700 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 19,752,000 16,789,200 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  699,550 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 29,628,000 22,221,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  617,250 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست سی‌پنل Turbo MAX - فضای ۱۰ گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 5 گیگابایت RAM و 5,000 مگاهرتز منابع CPU

   10 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   5,000 مگاهرتز CPU
   5 گیگابایت RAM
   نامحدود Database
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   7 عدد Add-on Domains
   نامحدود اکانت FTP
   نامحدود Email Accounts
   Backup روزانه، هفتگی و ماهانه
   Backup ساعتی از تمامی Database ها
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 1,043,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 3,129,000 2,972,550 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  990,850 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 6,258,000 5,819,940 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  969,990 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 12,516,000 11,264,400 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  938,700 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 25,032,000 21,277,200 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  886,550 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 37,548,000 28,161,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  782,250 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست سی‌پنل Turbo MAX - فضای ۲۰ گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 5 گیگابایت RAM و 5,000 مگاهرتز منابع CPU

   20 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   5,000 مگاهرتز CPU
   5 گیگابایت RAM
   نامحدود Database
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   8 عدد Add-on Domains
   نامحدود اکانت FTP
   نامحدود Email Accounts
   Backup روزانه، هفتگی و ماهانه
   Backup ساعتی از تمامی Database ها
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 1,262,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 3,786,000 3,596,700 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  1,198,900 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 7,572,000 7,041,960 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  1,173,660 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 15,144,000 13,629,600 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  1,135,800 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 30,288,000 25,744,800 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  1,072,700 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 45,432,000 34,074,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  946,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست سی‌پنل Turbo MAX - فضای ۳۰ گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 5 گیگابایت RAM و 5,000 مگاهرتز منابع CPU

   30 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   5,000 مگاهرتز CPU
   5 گیگابایت RAM
   نامحدود Database
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   9 عدد Add-on Domains
   نامحدود اکانت FTP
   نامحدود Email Accounts
   Backup روزانه، هفتگی و ماهانه
   Backup ساعتی از تمامی Database ها
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 1,482,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 4,446,000 4,223,700 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  1,407,900 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 8,892,000 8,269,560 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  1,378,260 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 17,784,000 16,005,600 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  1,333,800 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 35,568,000 30,232,800 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  1,259,700 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 53,352,000 40,014,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  1,111,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید