خدمات هاست و میزبانی وب cPanel Turbo MAX

هاست سی‌پنل Turbo MAX - فضای ۵ گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 5 گیگابایت RAM و 5,000 مگاهرتز منابع CPU

   5 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   5,000 مگاهرتز CPU
   5 گیگابایت RAM
   نامحدود Database
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   6 عدد Add-on Domains
   نامحدود اکانت FTP
   نامحدود Email Accounts
   Backup روزانه، هفتگی و ماهانه
   Backup ساعتی از تمامی Database ها
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 550,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 1,650,000 1,567,500 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  522,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 3,300,000 3,069,000 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  511,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 6,600,000 5,940,000 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  495,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 13,200,000 11,220,000 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  467,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 19,800,000 14,850,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  412,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست سی‌پنل Turbo MAX - فضای ۱۰ گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 5 گیگابایت RAM و 5,000 مگاهرتز منابع CPU

   10 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   5,000 مگاهرتز CPU
   5 گیگابایت RAM
   نامحدود Database
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   7 عدد Add-on Domains
   نامحدود اکانت FTP
   نامحدود Email Accounts
   Backup روزانه، هفتگی و ماهانه
   Backup ساعتی از تمامی Database ها
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 697,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 2,091,000 1,986,450 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  662,150 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 4,182,000 3,889,260 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  648,210 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 8,364,000 7,527,600 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  627,300 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 16,728,000 14,218,800 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  592,450 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 25,092,000 18,819,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  522,750 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست سی‌پنل Turbo MAX - فضای ۲۰ گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 5 گیگابایت RAM و 5,000 مگاهرتز منابع CPU

   20 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   5,000 مگاهرتز CPU
   5 گیگابایت RAM
   نامحدود Database
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   8 عدد Add-on Domains
   نامحدود اکانت FTP
   نامحدود Email Accounts
   Backup روزانه، هفتگی و ماهانه
   Backup ساعتی از تمامی Database ها
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 844,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 2,532,000 2,405,400 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  801,800 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 5,064,000 4,709,520 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  784,920 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 10,128,000 9,115,200 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  759,600 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 20,256,000 17,217,600 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  717,400 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 30,384,000 22,788,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  633,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست سی‌پنل Turbo MAX - فضای ۳۰ گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 5 گیگابایت RAM و 5,000 مگاهرتز منابع CPU

   30 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   5,000 مگاهرتز CPU
   5 گیگابایت RAM
   نامحدود Database
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   9 عدد Add-on Domains
   نامحدود اکانت FTP
   نامحدود Email Accounts
   Backup روزانه، هفتگی و ماهانه
   Backup ساعتی از تمامی Database ها
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 990,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 2,970,000 2,821,500 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  940,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 5,940,000 5,524,200 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  920,700 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 11,880,000 10,692,000 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  891,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 23,760,000 20,196,000 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  841,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 35,640,000 26,730,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  742,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید