خدمات هاست و میزبانی وب cPanel Turbo MAX

هاست سی‌پنل Turbo MAX - فضای ۵ گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 5 گیگابایت RAM و 5,000 مگاهرتز منابع CPU

   5 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   5,000 مگاهرتز CPU
   5 گیگابایت RAM
   نامحدود Database
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   6 عدد Add-on Domains
   نامحدود اکانت FTP
   نامحدود Email Accounts
   Backup روزانه، هفتگی و ماهانه
   Backup ساعتی از تمامی Database ها
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 375,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 1,125,000 1,012,500 تومان سه ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  337,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 2,250,000 1,800,000 تومان شش ماهه
  ۲۰٪تخفیف

  300,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 4,500,000 2,250,000 تومان یکساله
  ۵۰٪تخفیف

  187,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 9,000,000 3,600,000 تومان دو ساله
  ۶۰٪تخفیف

  150,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 13,500,000 4,050,000 تومان سه ساله
  ۷۰٪تخفیف

  112,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست سی‌پنل Turbo MAX - فضای ۱۰ گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 5 گیگابایت RAM و 5,000 مگاهرتز منابع CPU

   10 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   5,000 مگاهرتز CPU
   5 گیگابایت RAM
   نامحدود Database
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   7 عدد Add-on Domains
   نامحدود اکانت FTP
   نامحدود Email Accounts
   Backup روزانه، هفتگی و ماهانه
   Backup ساعتی از تمامی Database ها
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 475,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 1,425,000 1,282,500 تومان سه ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  427,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 2,850,000 2,280,000 تومان شش ماهه
  ۲۰٪تخفیف

  380,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 5,700,000 2,850,000 تومان یکساله
  ۵۰٪تخفیف

  237,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 11,400,000 4,560,000 تومان دو ساله
  ۶۰٪تخفیف

  190,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 17,100,000 5,130,000 تومان سه ساله
  ۷۰٪تخفیف

  142,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست سی‌پنل Turbo MAX - فضای ۲۰ گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 5 گیگابایت RAM و 5,000 مگاهرتز منابع CPU

   20 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   5,000 مگاهرتز CPU
   5 گیگابایت RAM
   نامحدود Database
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   8 عدد Add-on Domains
   نامحدود اکانت FTP
   نامحدود Email Accounts
   Backup روزانه، هفتگی و ماهانه
   Backup ساعتی از تمامی Database ها
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 575,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 1,725,000 1,552,500 تومان سه ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  517,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 3,450,000 2,760,000 تومان شش ماهه
  ۲۰٪تخفیف

  460,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 6,900,000 3,450,000 تومان یکساله
  ۵۰٪تخفیف

  287,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 13,800,000 5,520,000 تومان دو ساله
  ۶۰٪تخفیف

  230,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 20,700,000 6,210,000 تومان سه ساله
  ۷۰٪تخفیف

  172,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست سی‌پنل Turbo MAX - فضای ۳۰ گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 5 گیگابایت RAM و 5,000 مگاهرتز منابع CPU

   30 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   5,000 مگاهرتز CPU
   5 گیگابایت RAM
   نامحدود Database
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   9 عدد Add-on Domains
   نامحدود اکانت FTP
   نامحدود Email Accounts
   Backup روزانه، هفتگی و ماهانه
   Backup ساعتی از تمامی Database ها
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 675,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 2,025,000 1,822,500 تومان سه ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  607,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 4,050,000 3,240,000 تومان شش ماهه
  ۲۰٪تخفیف

  540,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 8,100,000 4,050,000 تومان یکساله
  ۵۰٪تخفیف

  337,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 16,200,000 6,480,000 تومان دو ساله
  ۶۰٪تخفیف

  270,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 24,300,000 7,290,000 تومان سه ساله
  ۷۰٪تخفیف

  202,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید