هاست سی‌پنل Turbo MAX Performance Plus

امکانات سرویس هاست Turbo MAX بعلاوه 1 گیگابایت RAM بیشتر و 1,000 مگاهرتز منابع پردازشی CPU بیشتر!

هاست سی‌پنل Turbo MAX Performance Plus - فضای ۵ گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 6 گیگابایت RAM و 6,000 مگاهرتز منابع CPU

   5 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   6,000 مگاهرتز CPU
   6 گیگابایت RAM
   نامحدود Database
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   6 عدد Add-on Domains
   نامحدود اکانت FTP
   نامحدود Email Accounts
   Backup روزانه، هفتگی و ماهانه
   Backup ساعتی از تمامی Database ها
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 415,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 1,245,000 1,182,750 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  394,250 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 2,490,000 2,241,000 تومان شش ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  373,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 4,980,000 3,984,000 تومان یکساله
  ۲۰٪تخفیف

  332,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 9,960,000 7,470,000 تومان دو ساله
  ۲۵٪تخفیف

  311,250 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 14,940,000 10,458,000 تومان سه ساله
  ۳۰٪تخفیف

  290,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست سی‌پنل Turbo MAX Performance Plus - فضای ۱۰ گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 6 گیگابایت RAM و 6,000 مگاهرتز منابع CPU

   10 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   6,000 مگاهرتز CPU
   6 گیگابایت RAM
   نامحدود Database
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   7 عدد Add-on Domains
   نامحدود اکانت FTP
   نامحدود Email Accounts
   Backup روزانه، هفتگی و ماهانه
   Backup ساعتی از تمامی Database ها
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 515,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 1,545,000 1,467,750 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  489,250 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 3,090,000 2,781,000 تومان شش ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  463,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 6,180,000 4,944,000 تومان یکساله
  ۲۰٪تخفیف

  412,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 12,360,000 9,270,000 تومان دو ساله
  ۲۵٪تخفیف

  386,250 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 18,540,000 12,978,000 تومان سه ساله
  ۳۰٪تخفیف

  360,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست سی‌پنل Turbo MAX Performance Plus - فضای ۲۰ گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 6 گیگابایت RAM و 6,000 مگاهرتز منابع CPU

   20 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   6,000 مگاهرتز CPU
   6 گیگابایت RAM
   نامحدود Database
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   8 عدد Add-on Domains
   نامحدود اکانت FTP
   نامحدود Email Accounts
   Backup روزانه، هفتگی و ماهانه
   Backup ساعتی از تمامی Database ها
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 615,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 1,845,000 1,752,750 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  584,250 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 3,690,000 3,321,000 تومان شش ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  553,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 7,380,000 5,904,000 تومان یکساله
  ۲۰٪تخفیف

  492,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 14,760,000 11,070,000 تومان دو ساله
  ۲۵٪تخفیف

  461,250 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 22,140,000 15,498,000 تومان سه ساله
  ۳۰٪تخفیف

  430,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست سی‌پنل Turbo MAX Performance Plus - فضای ۳۰ گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 6 گیگابایت RAM و 6,000 مگاهرتز منابع CPU

   30 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   6,000 مگاهرتز CPU
   6 گیگابایت RAM
   نامحدود Database
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   9 عدد Add-on Domains
   نامحدود اکانت FTP
   نامحدود Email Accounts
   Backup روزانه، هفتگی و ماهانه
   Backup ساعتی از تمامی Database ها
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 715,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 2,145,000 2,037,750 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  679,250 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 4,290,000 3,861,000 تومان شش ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  643,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 8,580,000 6,864,000 تومان یکساله
  ۲۰٪تخفیف

  572,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 17,160,000 12,870,000 تومان دو ساله
  ۲۵٪تخفیف

  536,250 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 25,740,000 18,018,000 تومان سه ساله
  ۳۰٪تخفیف

  500,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید