هاست سی‌پنل Turbo MAX Performance Plus

امکانات سرویس هاست Turbo MAX بعلاوه 1 گیگابایت RAM بیشتر و 1,000 مگاهرتز منابع پردازشی CPU بیشتر!

هاست سی‌پنل Turbo MAX Performance Plus - فضای ۵ گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 6 گیگابایت RAM و 6,000 مگاهرتز منابع CPU

   5 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   6,000 مگاهرتز CPU
   6 گیگابایت RAM
   نامحدود Database
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   6 عدد Add-on Domains
   نامحدود اکانت FTP
   نامحدود Email Accounts
   Backup روزانه، هفتگی و ماهانه
   Backup ساعتی از تمامی Database ها
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 825,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 2,475,000 2,351,250 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  783,750 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 4,950,000 4,603,500 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  767,250 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 9,900,000 8,910,000 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  742,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 19,800,000 16,830,000 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  701,250 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 29,700,000 22,275,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  618,750 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست سی‌پنل Turbo MAX Performance Plus - فضای ۱۰ گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 6 گیگابایت RAM و 6,000 مگاهرتز منابع CPU

   10 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   6,000 مگاهرتز CPU
   6 گیگابایت RAM
   نامحدود Database
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   7 عدد Add-on Domains
   نامحدود اکانت FTP
   نامحدود Email Accounts
   Backup روزانه، هفتگی و ماهانه
   Backup ساعتی از تمامی Database ها
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 1,023,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 3,069,000 2,915,550 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  971,850 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 6,138,000 5,708,340 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  951,390 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 12,276,000 11,048,400 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  920,700 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 24,552,000 20,869,200 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  869,550 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 36,828,000 27,621,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  767,250 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست سی‌پنل Turbo MAX Performance Plus - فضای ۲۰ گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 6 گیگابایت RAM و 6,000 مگاهرتز منابع CPU

   20 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   6,000 مگاهرتز CPU
   6 گیگابایت RAM
   نامحدود Database
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   8 عدد Add-on Domains
   نامحدود اکانت FTP
   نامحدود Email Accounts
   Backup روزانه، هفتگی و ماهانه
   Backup ساعتی از تمامی Database ها
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 1,222,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 3,666,000 3,482,700 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  1,160,900 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 7,332,000 6,818,760 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  1,136,460 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 14,664,000 13,197,600 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  1,099,800 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 29,328,000 24,928,800 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  1,038,700 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 43,992,000 32,994,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  916,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست سی‌پنل Turbo MAX Performance Plus - فضای ۳۰ گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 6 گیگابایت RAM و 6,000 مگاهرتز منابع CPU

   30 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   6,000 مگاهرتز CPU
   6 گیگابایت RAM
   نامحدود Database
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   9 عدد Add-on Domains
   نامحدود اکانت FTP
   نامحدود Email Accounts
   Backup روزانه، هفتگی و ماهانه
   Backup ساعتی از تمامی Database ها
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 1,419,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 4,257,000 4,044,150 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  1,348,050 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 8,514,000 7,918,020 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  1,319,670 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 17,028,000 15,325,200 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  1,277,100 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 34,056,000 28,947,600 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  1,206,150 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 51,084,000 38,313,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  1,064,250 تومان ماهانه
  سفارش دهید