هاست سی‌پنل Turbo MAX Performance Plus

امکانات سرویس هاست Turbo MAX بعلاوه 1 گیگابایت RAM بیشتر و 1,000 مگاهرتز منابع پردازشی CPU بیشتر!

هاست سی‌پنل Turbo MAX Performance Plus - فضای ۵ گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 6 گیگابایت RAM و 6,000 مگاهرتز منابع CPU

   5 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   6,000 مگاهرتز CPU
   6 گیگابایت RAM
   نامحدود Database
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   6 عدد Add-on Domains
   نامحدود اکانت FTP
   نامحدود Email Accounts
   Backup روزانه، هفتگی و ماهانه
   Backup ساعتی از تمامی Database ها
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 610,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 1,830,000 1,738,500 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  579,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 3,660,000 3,403,800 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  567,300 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 7,320,000 6,588,000 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  549,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 14,640,000 12,444,000 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  518,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 21,960,000 16,470,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  457,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست سی‌پنل Turbo MAX Performance Plus - فضای ۱۰ گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 6 گیگابایت RAM و 6,000 مگاهرتز منابع CPU

   10 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   6,000 مگاهرتز CPU
   6 گیگابایت RAM
   نامحدود Database
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   7 عدد Add-on Domains
   نامحدود اکانت FTP
   نامحدود Email Accounts
   Backup روزانه، هفتگی و ماهانه
   Backup ساعتی از تمامی Database ها
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 757,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 2,271,000 2,157,450 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  719,150 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 4,542,000 4,224,060 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  704,010 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 9,084,000 8,175,600 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  681,300 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 18,168,000 15,442,800 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  643,450 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 27,252,000 20,439,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  567,750 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست سی‌پنل Turbo MAX Performance Plus - فضای ۲۰ گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 6 گیگابایت RAM و 6,000 مگاهرتز منابع CPU

   20 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   6,000 مگاهرتز CPU
   6 گیگابایت RAM
   نامحدود Database
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   8 عدد Add-on Domains
   نامحدود اکانت FTP
   نامحدود Email Accounts
   Backup روزانه، هفتگی و ماهانه
   Backup ساعتی از تمامی Database ها
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 904,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 2,712,000 2,576,400 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  858,800 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 5,424,000 5,044,320 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  840,720 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 10,848,000 9,763,200 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  813,600 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 21,696,000 18,441,600 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  768,400 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 32,544,000 24,408,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  678,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست سی‌پنل Turbo MAX Performance Plus - فضای ۳۰ گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 6 گیگابایت RAM و 6,000 مگاهرتز منابع CPU

   30 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   6,000 مگاهرتز CPU
   6 گیگابایت RAM
   نامحدود Database
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   9 عدد Add-on Domains
   نامحدود اکانت FTP
   نامحدود Email Accounts
   Backup روزانه، هفتگی و ماهانه
   Backup ساعتی از تمامی Database ها
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 1,050,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 3,150,000 2,992,500 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  997,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 6,300,000 5,859,000 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  976,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 12,600,000 11,340,000 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  945,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 25,200,000 21,420,000 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  892,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 37,800,000 28,350,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  787,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید