هاست سی‌پنل Turbo MAX Performance Plus

امکانات سرویس هاست Turbo MAX بعلاوه 1 گیگابایت RAM بیشتر و 1,000 مگاهرتز منابع پردازشی CPU بیشتر!

هاست سی‌پنل Turbo MAX Performance Plus - فضای ۵ گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 6 گیگابایت RAM و 6,000 مگاهرتز منابع CPU

   5 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   6,000 مگاهرتز CPU
   6 گیگابایت RAM
   نامحدود Database
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   6 عدد Add-on Domains
   نامحدود اکانت FTP
   نامحدود Email Accounts
   Backup روزانه، هفتگی و ماهانه
   Backup ساعتی از تمامی Database ها
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 415,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 1,245,000 1,120,500 تومان سه ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  373,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 2,490,000 1,992,000 تومان شش ماهه
  ۲۰٪تخفیف

  332,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 4,980,000 2,490,000 تومان یکساله
  ۵۰٪تخفیف

  207,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 9,960,000 3,984,000 تومان دو ساله
  ۶۰٪تخفیف

  166,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 14,940,000 4,482,000 تومان سه ساله
  ۷۰٪تخفیف

  124,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست سی‌پنل Turbo MAX Performance Plus - فضای ۱۰ گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 6 گیگابایت RAM و 6,000 مگاهرتز منابع CPU

   10 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   6,000 مگاهرتز CPU
   6 گیگابایت RAM
   نامحدود Database
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   7 عدد Add-on Domains
   نامحدود اکانت FTP
   نامحدود Email Accounts
   Backup روزانه، هفتگی و ماهانه
   Backup ساعتی از تمامی Database ها
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 515,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 1,545,000 1,390,500 تومان سه ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  463,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 3,090,000 2,472,000 تومان شش ماهه
  ۲۰٪تخفیف

  412,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 6,180,000 3,090,000 تومان یکساله
  ۵۰٪تخفیف

  257,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 12,360,000 4,944,000 تومان دو ساله
  ۶۰٪تخفیف

  206,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 18,540,000 5,562,000 تومان سه ساله
  ۷۰٪تخفیف

  154,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست سی‌پنل Turbo MAX Performance Plus - فضای ۲۰ گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 6 گیگابایت RAM و 6,000 مگاهرتز منابع CPU

   20 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   6,000 مگاهرتز CPU
   6 گیگابایت RAM
   نامحدود Database
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   8 عدد Add-on Domains
   نامحدود اکانت FTP
   نامحدود Email Accounts
   Backup روزانه، هفتگی و ماهانه
   Backup ساعتی از تمامی Database ها
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 615,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 1,845,000 1,660,500 تومان سه ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  553,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 3,690,000 2,952,000 تومان شش ماهه
  ۲۰٪تخفیف

  492,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 7,380,000 3,690,000 تومان یکساله
  ۵۰٪تخفیف

  307,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 14,760,000 5,904,000 تومان دو ساله
  ۶۰٪تخفیف

  246,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 22,140,000 6,642,000 تومان سه ساله
  ۷۰٪تخفیف

  184,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست سی‌پنل Turbo MAX Performance Plus - فضای ۳۰ گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 6 گیگابایت RAM و 6,000 مگاهرتز منابع CPU

   30 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   6,000 مگاهرتز CPU
   6 گیگابایت RAM
   نامحدود Database
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   9 عدد Add-on Domains
   نامحدود اکانت FTP
   نامحدود Email Accounts
   Backup روزانه، هفتگی و ماهانه
   Backup ساعتی از تمامی Database ها
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 715,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 2,145,000 1,930,500 تومان سه ماهه
  ۱۰٪تخفیف

  643,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 4,290,000 3,432,000 تومان شش ماهه
  ۲۰٪تخفیف

  572,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 8,580,000 4,290,000 تومان یکساله
  ۵۰٪تخفیف

  357,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 17,160,000 6,864,000 تومان دو ساله
  ۶۰٪تخفیف

  286,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 25,740,000 7,722,000 تومان سه ساله
  ۷۰٪تخفیف

  214,500 تومان ماهانه
  سفارش دهید