هاست سی‌پنل Turbo MAX Performance Plus

امکانات سرویس هاست Turbo MAX بعلاوه 1 گیگابایت RAM بیشتر و 1,000 مگاهرتز منابع پردازشی CPU بیشتر!

هاست سی‌پنل Turbo MAX Performance Plus - فضای ۵ گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 6 گیگابایت RAM و 6,000 مگاهرتز منابع CPU

   5 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   6,000 مگاهرتز CPU
   6 گیگابایت RAM
   نامحدود Database
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   6 عدد Add-on Domains
   نامحدود اکانت FTP
   نامحدود Email Accounts
   Backup روزانه، هفتگی و ماهانه
   Backup ساعتی از تمامی Database ها
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 913,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 2,739,000 2,602,050 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  867,350 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 5,478,000 5,094,540 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  849,090 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 10,956,000 9,860,400 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  821,700 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 21,912,000 18,625,200 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  776,050 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 32,868,000 24,651,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  684,750 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست سی‌پنل Turbo MAX Performance Plus - فضای ۱۰ گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 6 گیگابایت RAM و 6,000 مگاهرتز منابع CPU

   10 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   6,000 مگاهرتز CPU
   6 گیگابایت RAM
   نامحدود Database
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   7 عدد Add-on Domains
   نامحدود اکانت FTP
   نامحدود Email Accounts
   Backup روزانه، هفتگی و ماهانه
   Backup ساعتی از تمامی Database ها
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 1,133,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 3,399,000 3,229,050 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  1,076,350 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 6,798,000 6,322,140 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  1,053,690 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 13,596,000 12,236,400 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  1,019,700 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 27,192,000 23,113,200 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  963,050 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 40,788,000 30,591,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  849,750 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست سی‌پنل Turbo MAX Performance Plus - فضای ۲۰ گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 6 گیگابایت RAM و 6,000 مگاهرتز منابع CPU

   20 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   6,000 مگاهرتز CPU
   6 گیگابایت RAM
   نامحدود Database
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   8 عدد Add-on Domains
   نامحدود اکانت FTP
   نامحدود Email Accounts
   Backup روزانه، هفتگی و ماهانه
   Backup ساعتی از تمامی Database ها
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 1,352,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 4,056,000 3,853,200 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  1,284,400 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 8,112,000 7,544,160 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  1,257,360 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 16,224,000 14,601,600 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  1,216,800 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 32,448,000 27,580,800 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  1,149,200 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 48,672,000 36,504,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  1,014,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید

هاست سی‌پنل Turbo MAX Performance Plus - فضای ۳۰ گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 6 گیگابایت RAM و 6,000 مگاهرتز منابع CPU

   30 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   نامحدود ترافیک ماهیانه
   6,000 مگاهرتز CPU
   6 گیگابایت RAM
   نامحدود Database
   نامحدود Subdomains
   نامحدود Parked Domains
   9 عدد Add-on Domains
   نامحدود اکانت FTP
   نامحدود Email Accounts
   Backup روزانه، هفتگی و ماهانه
   Backup ساعتی از تمامی Database ها
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 1,572,000 تومان ماهانه سفارش دهید
 • 4,716,000 4,480,200 تومان سه ماهه
  ۵٪تخفیف

  1,493,400 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 9,432,000 8,771,760 تومان شش ماهه
  ۷٪تخفیف

  1,461,960 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 18,864,000 16,977,600 تومان یکساله
  ۱۰٪تخفیف

  1,414,800 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 37,728,000 32,068,800 تومان دو ساله
  ۱۵٪تخفیف

  1,336,200 تومان ماهانه
  سفارش دهید
 • 56,592,000 42,444,000 تومان سه ساله
  ۲۵٪تخفیف

  1,179,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید