سرور مجازی (VPS) آلمان

کلیه سرویس‌ها Unmanaged بوده و پس از نصب سیستم عامل انتخابی مشتری، بصورت خام تحویل داده میشود. بدین معنی که مدیریت و کانفیگ سرورها به عهده مشتری میباشد.

سرور مجازی آلمان - پلن 2GB

   1 هسته CPU
   2 گیگابایت RAM
   20 گیگابایت هارددیسک SSD NVMe
   20 ترابایت ترافیک ماهانه
   1 عدد IP رایگان
   امکان سفارش IP اضافه
   امکان سفارش هارددیسک SSD NVMe اضافه
   امکان انتخاب سیستم عامل (Windows/Linux)
 • سفارش سرویس
 • 120,000 تومان Měsíčně Objednat
 • 330,000 تومان Čtvrtletně Objednat
 • 630,000 تومان Pololetně Objednat
 • 1,200,000 تومان Ročně (2 ماه رایگان) Objednat

سرور مجازی آلمان - پلن 4GB

   2 هسته CPU
   4 گیگابایت RAM
   40 گیگابایت هارددیسک SSD NVMe
   20 ترابایت ترافیک ماهانه
   1 عدد IP رایگان
   امکان سفارش IP اضافه
   امکان سفارش هارددیسک SSD NVMe اضافه
   امکان انتخاب سیستم عامل (Windows/Linux)
 • سفارش سرویس
 • 220,000 تومان Měsíčně Objednat
 • 630,000 تومان Čtvrtletně Objednat
 • 1,230,000 تومان Pololetně Objednat
 • 2,400,000 تومان Ročně Objednat

سرور مجازی آلمان - پلن 8GB

   2 هسته CPU
   8 گیگابایت RAM
   80 گیگابایت هارددیسک SSD NVMe
   20 ترابایت ترافیک ماهانه
   1 عدد IP رایگان
   امکان سفارش IP اضافه
   امکان سفارش هارددیسک SSD NVMe اضافه
   امکان انتخاب سیستم عامل (Windows/Linux)
 • سفارش سرویس
 • 420,000 تومان Měsíčně Objednat
 • 1,230,000 تومان Čtvrtletně Objednat
 • 2,430,000 تومان Pololetně Objednat
 • 4,800,000 تومان Ročně Objednat

سرور مجازی آلمان - پلن 16GB

   4 هسته CPU
   16 گیگابایت RAM
   160 گیگابایت هارددیسک SSD NVMe
   20 ترابایت ترافیک ماهانه
   1 عدد IP رایگان
   امکان سفارش IP اضافه
   امکان سفارش هارددیسک SSD NVMe اضافه
   امکان انتخاب سیستم عامل (Windows/Linux)
 • سفارش سرویس
 • 820,000 تومان Měsíčně Objednat
 • 2,430,000 تومان Čtvrtletně Objednat
 • 4,830,000 تومان Pololetně Objednat
 • 9,600,000 تومان Ročně Objednat

سرور مجازی آلمان - پلن 32GB

   8 هسته CPU
   32 گیگابایت RAM
   240 گیگابایت هارددیسک SSD NVMe
   20 ترابایت ترافیک ماهانه
   1 عدد IP رایگان
   امکان سفارش IP اضافه
   امکان سفارش هارددیسک SSD NVMe اضافه
   امکان انتخاب سیستم عامل (Windows/Linux)
 • سفارش سرویس
 • 1,620,000 تومان Měsíčně Objednat
 • 4,830,000 تومان Čtvrtletně Objednat
 • 9,630,000 تومان Pololetně Objednat
 • 19,200,000 تومان Ročně Objednat