سرور مجازی آلمان

کلیه سرویس‌ها self-managed بوده و پس از نصب سیستم عامل انتخابی مشتری، بصورت خام تحویل داده میشود. بدین معنی که مدیریت و کانفیگ سرورها به عهده مشتری میباشد.

سرور مجازی آلمان - پلن 2GB

شروع از   120,000تومان
ماهانه
   1 هسته CPU
   2 گیگابایت RAM
   20 گیگابایت هارددیسک SSD NVMe
   20 ترابایت ترافیک ماهانه
   1 عدد IP رایگان
   امکان سفارش IP اضافه
   امکان سفارش هارددیسک SSD NVMe اضافه

سرور مجازی آلمان - پلن 4GB

شروع از   220,000تومان
ماهانه
   2 هسته CPU
   4 گیگابایت RAM
   40 گیگابایت هارددیسک SSD NVMe
   20 ترابایت ترافیک ماهانه
   1 عدد IP رایگان
   امکان سفارش IP اضافه
   امکان سفارش هارددیسک SSD NVMe اضافه

سرور مجازی آلمان - پلن 8GB

شروع از   420,000تومان
ماهانه
   2 هسته CPU
   8 گیگابایت RAM
   80 گیگابایت هارددیسک SSD NVMe
   20 ترابایت ترافیک ماهانه
   1 عدد IP رایگان
   امکان سفارش IP اضافه
   امکان سفارش هارددیسک SSD NVMe اضافه

سرور مجازی آلمان - پلن 16GB

شروع از   820,000تومان
ماهانه
   4 هسته CPU
   16 گیگابایت RAM
   160 گیگابایت هارددیسک SSD NVMe
   20 ترابایت ترافیک ماهانه
   1 عدد IP رایگان
   امکان سفارش IP اضافه
   امکان سفارش هارددیسک SSD NVMe اضافه

سرور مجازی آلمان - پلن 32GB

شروع از   1,620,000تومان
ماهانه
   8 هسته CPU
   32 گیگابایت RAM
   240 گیگابایت هارددیسک SSD NVMe
   20 ترابایت ترافیک ماهانه
   1 عدد IP رایگان
   امکان سفارش IP اضافه
   امکان سفارش هارددیسک SSD NVMe اضافه