خدمات هاست و میزبانی وب cPanel چابک

هاست cPanel چابک - 500 مگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 1 گیگابایت RAM و 1,000 مگاهرتز منابع CPU

   500 مگابایت فضای ذخیره سازی
   10 گیگابایت ترافیک ماهیانه
   1,000 مگاهرتز CPU
   1 گیگابایت RAM
   10 عدد Database
   10 عدد Subdomains
   10 عدد Parked Domains
   10 عدد اکانت FTP
   10 عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 45,000 تومان Mjesečno Naruči
 • 135,000 تومان Kvartalno Naruči
 • 270,000 تومان Polu-godišnje Naruči
 • 540,000 421,200 تومان یکساله (۲۲٪ تخفیف)
  (35,100 تومان ماهانه)
  Naruči
 • 1,080,000 691,200 تومان دو ساله (۳۶٪ تخفیف)
  (28,800 تومان ماهانه)
  Naruči
 • 1,620,000 810,000 تومان سه ساله (۵۰٪ تخفیف)
  (22,500 تومان ماهانه)
  Naruči

هاست cPanel چابک - 1 گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 1 گیگابایت RAM و 1,000 مگاهرتز منابع CPU

   1 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   25 گیگابایت ترافیک ماهیانه
   1,000 مگاهرتز CPU
   1 گیگابایت RAM
   25 عدد Database
   25 عدد Subdomains
   25 عدد Parked Domains
   25 عدد اکانت FTP
   25 عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 65,000 تومان Mjesečno Naruči
 • 195,000 تومان Kvartalno Naruči
 • 390,000 تومان Polu-godišnje Naruči
 • 780,000 608,400 تومان یکساله (۲۲٪ تخفیف)
  (50,700 تومان ماهانه)
  Naruči
 • 1,560,000 998,400 تومان دو ساله (۳۶٪ تخفیف)
  (41,600 تومان ماهانه)
  Naruči
 • 2,340,000 1,170,000 تومان سه ساله (۵۰٪ تخفیف)
  (32,500 تومان ماهانه)
  Naruči

هاست cPanel چابک - 2 گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 1 گیگابایت RAM و 1,000 مگاهرتز منابع CPU

   2 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   60 گیگابایت ترافیک ماهیانه
   1,000 مگاهرتز CPU
   1 گیگابایت RAM
   60 عدد Database
   60 عدد Subdomains
   60 عدد Parked Domains
   1 عدد Add-on Domains
   60 عدد اکانت FTP
   60 عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 95,000 تومان Mjesečno Naruči
 • 285,000 تومان Kvartalno Naruči
 • 570,000 تومان Polu-godišnje Naruči
 • 1,140,000 889,200 تومان یکساله (۲۲٪ تخفیف)
  (74,100 تومان ماهانه)
  Naruči
 • 2,280,000 1,459,200 تومان دو ساله (۳۶٪ تخفیف)
  (60,800 تومان ماهانه)
  Naruči
 • 3,420,000 1,710,000 تومان سه ساله (۵۰٪ تخفیف)
  (47,500 تومان ماهانه)
  Naruči

هاست cPanel چابک - 5 گیگابایت

دارای گواهینامه امنیتی SSL رایگان جهت افزایش امنیت و رتبه SEO وبسایت

دارای 1 گیگابایت RAM و 1,000 مگاهرتز منابع CPU

   5 گیگابایت فضای ذخیره سازی
   200 گیگابایت ترافیک ماهیانه
   1,000 مگاهرتز CPU
   1 گیگابایت RAM
   200 عدد Database
   200 عدد Subdomains
   200 عدد Parked Domains
   2 عدد Add-on Domains
   200 عدد اکانت FTP
   200 عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
   گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • سفارش سرویس
 • 135,000 تومان Mjesečno Naruči
 • 405,000 تومان Kvartalno Naruči
 • 810,000 تومان Polu-godišnje Naruči
 • 1,620,000 1,263,600 تومان یکساله (۲۲٪ تخفیف)
  (105,300 تومان ماهانه)
  Naruči
 • 3,240,000 2,073,600 تومان دو ساله (۳۶٪ تخفیف)
  (86,400 تومان ماهانه)
  Naruči
 • 4,860,000 2,430,000 تومان سه ساله (۵۰٪ تخفیف)
  (67,500 تومان ماهانه)
  Naruči