خدمات هاست و میزبانی وب cPanel اقتصادی (ارزان)

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - 50 مگابایت

   50 مگابایت فضای ذخیره سازی
   1 گیگابایت ترافیک ماهیانه
   500 مگاهرتز CPU
   512 مگابایت RAM
   1 عدد Database
   1 عدد Subdomains
   1 عدد Parked Domains
   1 عدد اکانت FTP
   1 عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 15,000 تومان Mensalmente Encomendar já!
 • 45,000 تومان Trimestralmente Encomendar já!
 • 90,000 تومان Semestralmente Encomendar já!
 • 180,000 140,400 تومان یکساله (۲۲٪ تخفیف)
  (11,700 تومان ماهانه)
  Encomendar já!
 • 360,000 230,400 تومان دو ساله (۳۶٪ تخفیف)
  (9,600 تومان ماهانه)
  Encomendar já!
 • 540,000 270,000 تومان سه ساله (۵۰٪ تخفیف)
  (7,500 تومان ماهانه)
  Encomendar já!

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - 100 مگابایت

   100 مگابایت فضای ذخیره سازی
   2 گیگابایت ترافیک ماهیانه
   500 مگاهرتز CPU
   512 مگابایت RAM
   2 عدد Database
   2 عدد Subdomains
   2 عدد Parked Domains
   2 عدد اکانت FTP
   2 عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 22,000 تومان Mensalmente Encomendar já!
 • 66,000 تومان Trimestralmente Encomendar já!
 • 132,000 تومان Semestralmente Encomendar já!
 • 264,000 205,920 تومان یکساله (۲۲٪ تخفیف)
  (17,160 تومان ماهانه)
  Encomendar já!
 • 528,000 337,920 تومان دو ساله (۳۶٪ تخفیف)
  (14,080 تومان ماهانه)
  Encomendar já!
 • 792,000 396,000 تومان سه ساله (۵۰٪ تخفیف)
  (11,000 تومان ماهانه)
  Encomendar já!

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - 200 مگابایت

   200 مگابایت فضای ذخیره سازی
   3 گیگابایت ترافیک ماهیانه
   500 مگاهرتز CPU
   512 مگابایت RAM
   3 عدد Database
   3 عدد Subdomains
   3 عدد Parked Domains
   3 عدد اکانت FTP
   3 عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 29,000 تومان Mensalmente Encomendar já!
 • 87,000 تومان Trimestralmente Encomendar já!
 • 174,000 تومان Semestralmente Encomendar já!
 • 348,000 271,440 تومان یکساله (۲۲٪ تخفیف)
  (22,620 تومان ماهانه)
  Encomendar já!
 • 696,000 445,440 تومان دو ساله (۳۶٪ تخفیف)
  (18,560 تومان ماهانه)
  Encomendar já!
 • 1,044,000 522,000 تومان سه ساله (۵۰٪ تخفیف)
  (14,500 تومان ماهانه)
  Encomendar já!

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - 500 مگابایت

   500 مگابایت فضای ذخیره سازی
   4 گیگابایت ترافیک ماهیانه
   500 مگاهرتز CPU
   512 مگابایت RAM
   4 عدد Database
   4 عدد Subdomains
   4 عدد Parked Domains
   4 عدد اکانت FTP
   4 عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 36,000 تومان Mensalmente Encomendar já!
 • 108,000 تومان Trimestralmente Encomendar já!
 • 216,000 تومان Semestralmente Encomendar já!
 • 432,000 336,960 تومان یکساله (۲۲٪ تخفیف)
  (28,080 تومان ماهانه)
  Encomendar já!
 • 864,000 552,960 تومان دو ساله (۳۶٪ تخفیف)
  (23,040 تومان ماهانه)
  Encomendar já!
 • 1,296,000 648,000 تومان سه ساله (۵۰٪ تخفیف)
  (18,000 تومان ماهانه)
  Encomendar já!