خدمات هاست و میزبانی وب cPanel اقتصادی (ارزان)

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - 50 مگابایت

   50 مگابایت فضای ذخیره سازی
   1 گیگابایت ترافیک ماهیانه
   500 مگاهرتز CPU
   512 مگابایت RAM
   1 عدد Database
   1 عدد Subdomains
   1 عدد Parked Domains
   1 عدد اکانت FTP
   1 عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 4,500 تومان Kord kuus Telli kohe
 • 13,500 تومان Kord kvartalis Telli kohe
 • 27,000 تومان Kord poole aasta jooksul Telli kohe
 • 45,000 تومان Kord aasta jooksul (2 ماه رایگان) Telli kohe

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - 100 مگابایت

   100 مگابایت فضای ذخیره سازی
   2 گیگابایت ترافیک ماهیانه
   500 مگاهرتز CPU
   512 مگابایت RAM
   2 عدد Database
   2 عدد Subdomains
   2 عدد Parked Domains
   2 عدد اکانت FTP
   2 عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 6,000 تومان Kord kuus Telli kohe
 • 18,000 تومان Kord kvartalis Telli kohe
 • 36,000 تومان Kord poole aasta jooksul Telli kohe
 • 60,000 تومان Kord aasta jooksul (2 ماه رایگان) Telli kohe

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - 200 مگابایت

   200 مگابایت فضای ذخیره سازی
   3 گیگابایت ترافیک ماهیانه
   500 مگاهرتز CPU
   512 مگابایت RAM
   3 عدد Database
   3 عدد Subdomains
   3 عدد Parked Domains
   3 عدد اکانت FTP
   3 عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 7,500 تومان Kord kuus Telli kohe
 • 22,500 تومان Kord kvartalis Telli kohe
 • 45,000 تومان Kord poole aasta jooksul Telli kohe
 • 75,000 تومان Kord aasta jooksul (2 ماه رایگان) Telli kohe

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - 500 مگابایت

   500 مگابایت فضای ذخیره سازی
   4 گیگابایت ترافیک ماهیانه
   500 مگاهرتز CPU
   512 مگابایت RAM
   4 عدد Database
   4 عدد Subdomains
   4 عدد Parked Domains
   4 عدد اکانت FTP
   4 عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 9,500 تومان Kord kuus Telli kohe
 • 28,500 تومان Kord kvartalis Telli kohe
 • 57,000 تومان Kord poole aasta jooksul Telli kohe
 • 95,000 تومان Kord aasta jooksul (2 ماه رایگان) Telli kohe