خدمات هاست و میزبانی وب cPanel اقتصادی (ارزان)

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - 50 مگابایت

   50 مگابایت فضای ذخیره سازی
   1 گیگابایت ترافیک ماهیانه
   500 مگاهرتز CPU
   512 مگابایت RAM
   1 عدد Database
   1 عدد Subdomains
   1 عدد Parked Domains
   1 عدد اکانت FTP
   1 عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 10,000 تومان Měsíčně Objednat
 • 30,000 تومان Čtvrtletně Objednat
 • 60,000 تومان Pololetně Objednat
 • 100,000 تومان Ročně (2 ماه رایگان) Objednat

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - 100 مگابایت

   100 مگابایت فضای ذخیره سازی
   2 گیگابایت ترافیک ماهیانه
   500 مگاهرتز CPU
   512 مگابایت RAM
   2 عدد Database
   2 عدد Subdomains
   2 عدد Parked Domains
   2 عدد اکانت FTP
   2 عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 12,000 تومان Měsíčně Objednat
 • 36,000 تومان Čtvrtletně Objednat
 • 72,000 تومان Pololetně Objednat
 • 120,000 تومان Ročně (2 ماه رایگان) Objednat

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - 200 مگابایت

   200 مگابایت فضای ذخیره سازی
   3 گیگابایت ترافیک ماهیانه
   500 مگاهرتز CPU
   512 مگابایت RAM
   3 عدد Database
   3 عدد Subdomains
   3 عدد Parked Domains
   3 عدد اکانت FTP
   3 عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 14,000 تومان Měsíčně Objednat
 • 42,000 تومان Čtvrtletně Objednat
 • 84,000 تومان Pololetně Objednat
 • 140,000 تومان Ročně (2 ماه رایگان) Objednat

هاست cPanel اقتصادی (ارزان) - 500 مگابایت

   500 مگابایت فضای ذخیره سازی
   4 گیگابایت ترافیک ماهیانه
   500 مگاهرتز CPU
   512 مگابایت RAM
   4 عدد Database
   4 عدد Subdomains
   4 عدد Parked Domains
   4 عدد اکانت FTP
   4 عدد Email Accounts
   cPanel آخرین ورژن
   فایروال و آنتی شلر
 • سفارش سرویس
 • 16,000 تومان Měsíčně Objednat
 • 48,000 تومان Čtvrtletně Objednat
 • 96,000 تومان Pololetně Objednat
 • 160,000 تومان Ročně (2 ماه رایگان) Objednat